Voor wie?

Alle ouders hebben wel eens zorgen over de ontwikkeling van hun kind. Meestal zijn de zorgen van tijdelijke aard of komen ouders zelf tot een aanpak die werkt. Als de zorgen echter langere tijd aanhouden of toenemen en u alles geprobeerd heeft, is het goed om professionele hulp te zoeken.

In de praktijk worden kinderen, jongeren en (jong)volwassenen behandeld met uiteenlopende klachten zoals:

• angstklachten;
• laag zelfbeeld, weinig zelfvertrouwen;
• stemmingsproblemen;
• teruggetrokken en passief gedrag;
• storend en druk gedrag;
• aandachts- en concentratieproblemen;
• communicatie- en contactproblemen;
• slaapproblemen;
• traumagerelateerde klachten;
• complexe rouw.

Psychotherapie kan u en uw kind helpen om klachten in het dagelijks leven te verminderen. De behandelduur is zo kort als mogelijk en zo lang als nodig.

Mijn uitgangspunt is dat de omgeving een belangrijke rol kan spelen in de behandeling van een kind of jongere. Naast het kind worden daarom waar mogelijk de ouders en andere belangrijke personen uit de omgeving van het kind betrokken bij een behandeling.

Binnen de praktijk zijn naast de mogelijkheden voor psychotherapeutische behandeling ook behandelingen mogelijk die buiten het bekostigingssysteem van de zorgverzekeraars of gemeenten vallen:

• de behandeling van aanpassingsstoornissen;
• de behandeling van enkelvoudige fobieën;
• hulp voor psychische problemen, zonder dat er sprake is van een psychiatrische classificatie;
• individuele coachingsessies.

Opbellen
E-mail
Info