Vergoedingen

Er gebeurt veel in het vergoedingssysteem van de geestelijke gezondheidszorg en in het bijzonder binnen die van de kinder- en jeugd ggz.

Kinder- en jeugd GGZ

Vanaf 2015 valt vergoeding van de kinder- en jeugdpsychotherapie (tot 18 jaar) onder de verantwoordelijkheid van gemeenten.

Deze praktijk heeft via Psyzorg contracten afgesloten met alle gemeenten in de regio Kennemerland, IJmond en Haarlemmermeer. De verzekerde zorg van kinderen en jongeren uit deze gemeenten wordt volledig vergoed.

Wonen jullie in een andere gemeente of is er sprake van lichte psychische klachten dan kunt u ook bij deze praktijk terecht, maar de kosten zijn dan voor uw eigen rekening.

Lichte psychische klachten en coaching

Ook dan kunt u bij deze praktijk terecht, maar de kosten zijn dan voor uw rekening. Een deel van de kosten kan mogelijk gedeclareerd worden bij uw zorgverzekeraar via de aanvullende verzekering. Vraag dit na.

  • Intakegesprek (90 minuten): 90 euro

  • Schoolbezoek/gesprek (50 minuten): € 90,-

  • Adviesgesprek (45 minuten): € 90,-

  • Behandelsessie (45 minuten): € 90,-

De tarieven zijn inclusief de voorbereiding van afspraken en verslaglegging achteraf, administratie en telefonisch- en mailcontact.

Volwassen (18 +)

Voor (jong)volwassen (18+) blijft de GGZ onder de zorgverzekeraars vallen. Wel dient eerst het eigen risico aangesproken te worden (2016 385 euro).

Deze praktijk heeft via Psyzorg een contract met zorgverzekeraar VGZ. Met andere zorgverzekeraars zijn geen contracten. Hiervoor geldt dat afhankelijk van de diagnose u per sessie of aan het einde van de behandeling een rekening ontvangt. U kunt de rekening zelf indienen bij uw zorgverzekeraar. Het is afhankelijk van de zorgverzekeraar en uw polisvoorwaarden hoeveel er vergoed wordt (meestal 70% van de rekening). Ik raad u aan om voor de start van de therapie met uw eigen zorgverzekering te overleggen over de vergoeding.

Indien er geen sprake van klachten die door de zorgverzekeraar vergoed worden  kunt u er altijd voor kiezen bij mijn praktijk in behandeling te blijven, maar de behandeling wordt dan niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Voor individuele coachingsessies wordt het tarief van 90 euro per sessie gehanteerd.

 

Afzeggingen en no show

Het is mogelijk om een afspraak tot 24 uur van tevoren af te zeggen zonder kosten.
Bij een latere of geen afzegging zal het volledige uurtarief in rekening gebracht worden. De zorgverzekering vergoedt geen rekeningen van niet nagekomen afspraken.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Opbellen
E-mail
Info